Healthy

ดูแลตัวเองก่อนจะอ้วน

ความอ้วนเริ่มที่จะเป็นอีกปัญหาหนึ่งของคนส่วนใหญ่และยังเป็นสาเหตุของการของโรคแทรกซ้อนในอนาคตเนื่องจากขาดการรับประทานอาหารที่ครบ 5 หมู่ และพบเพิ่มมากขึ้นในเด็กเล็กที่นิยมกินน้ำอัดลมรวมถึงขนมต่างๆ ที่มีความหวานซึ่งล่าสุดทาง อย. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้มีคำสั่งให้ระบุคุณค่าทางโภชนาการในอาหารทุกอย่างเพื่อให้ผู้บริโภคเป็นคนตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ โดยโรคอ้วนเกิดจาก 3 ปัจจัยหลักดังนี้

แบบไหนเรียกสุขภาพดี

สิ่งที่เรียกว่าสุขภาพนั้นบางคนอาจจะคิดว่าไม่เจ็บป่วยร่างกายแข็งแรงดีก็พอแล้ว ซึ่งความเป็นจริงแล้วสุขภาพที่ดีมีมากกว่านั้น สุขภาพประกอบด้วยความปกติของร่างกายได้แก่ผู้ที่ไม่ป่วยเป็นโรค ร่างกายสมบูรณ์ครบทุกประการ  จิตใจเช่นสภาวะทางอารมณ์หรือสภาวะทางจิตที่ปกติ รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่ดีก็จะทำให้สุขภาพดีขึ้นไปด้วยเช่นกัน