Month: July 2019

อย่าทำเด็ดขาด วิ่งแล้วหยุดกะทันหัน

Do-not-do-

เวลาเราจะออกกำลังกาย เราเคยเรียนรู้อยู่เสมอว่าจะต้องมีการวอร์มอัพ ก่อนจะออกกำลังกายเพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกาย และ ต้องวอร์มดาวน์ เพื่อเตรียมร่างกายให้ลดระดับลงก่อนจะเข้าสู่ภาวะปกติด สองอย่างนี้ถือว่าสำคัญมาก ขณะเราออกกำลังกายแล้วหยุดกะทันหันอาจจะทำให้ร่างกายเกิดอันตรายได้