Month: January 2019

ออกกำลังกายเป็นประจำได้อะไรมากกว่า แข็งแรงบ้าง

exercise-

การออกกำลังกายนอกจากจะได้ร่างกายแข็งแรง ซึ่งเป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสุขภาพ ห่างไกลโรค นอนหลับสนิท ข้อต่อยืดหยุ่นดีขึ้น ฯลฯ แต่หากเราตัดเรื่องของสุขภาพออกไปการออกกำลังกายเป็นประจำเราจะได้อะไรจากสิ่งนั้นบ้าง เราลองเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับการออกกำลังกายแล้วนำมาเสนอกันดู