ดูแลตัวเองก่อนจะอ้วน

ความอ้วนเริ่มที่จะเป็นอีกปัญหาหนึ่งของคนส่วนใหญ่และยังเป็นสาเหตุของการของโรคแทรกซ้อนในอนาคตเนื่องจากขาดการรับประทานอาหารที่ครบ 5 หมู่ และพบเพิ่มมากขึ้นในเด็กเล็กที่นิยมกินน้ำอัดลมรวมถึงขนมต่างๆ ที่มีความหวานซึ่งล่าสุดทาง อย. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้มีคำสั่งให้ระบุคุณค่าทางโภชนาการในอาหารทุกอย่างเพื่อให้ผู้บริโภคเป็นคนตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ โดยโรคอ้วนเกิดจาก 3 ปัจจัยหลักดังนี้

sport-food

 

1.ปัจจัยภายนอกได้แก่ การรับประทานอาหารที่มากเกิดความจำเป็นต่อร่างกาย ทำให้เกิดการนำไปใช้งานไม่หมดและสะสมอยู่ภายในจนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สิ่งมีชีวิตบางชนิดที่เราเห็นว่าอ้วนนั้นสาเหตุคือกินเพื่อสะสมไว้ในร่างกายเมื่อถึงเวลาจำศีลก็จะใช้สิ่งเหล่านั้นในการดำรงชีวิตต่อจากนั้นเมื่อครบกำหนดก็จะออกมาหาอาหารเพื่อสะสมไว้เหมือนเดิม ต่างกับมนุษย์ที่ไม่ได้มีการจำศีลและมีการบริโภคอยู่ทุกวันอีกทั้งอาหารที่ไขมันสูงมีอยู่มากมาย

2.ปัจจัยภายในได้แก่  เกิดจากความผิดปกติในระบบการทำงานของร่างกายตนเอง คือต่อมไร้ท่อต่างๆ ที่ไม่สามารถผลิตสารเคมีบางชนิดได้ตามปกติทำให้มีผลกระทบตามมา

3.กรรมพันธุ์ หามีบุคคลในบ้านอ้วนเช่น พ่อ แม่ ญาติ พี่ น้อง มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ว่าวันหนึ่งแล้วเราอาจจะเป็นเช่นนั้นด้วย

 

โรคที่พบมากในคนอ้วนเป็นอันดับต้นๆ ได้แก่

1.เนื่องด้วยน้ำหนักตัวที่มากเกินไปจะทำให้เกิดการหอบเหนื่อยได้ง่าย ไม่สามารถทำอะไรได้คล่องแคล่ว

2.โรคเบาหวาน เป็นอีกโรคหนึ่งที่พบได้บ่อยและในบางครั้งจะสามารถพบได้ในคนที่ผอม เกิดจากตับอ่อนทำงานผิดปกติทำให้ความหวานที่เราบริโภคเข้าไปนั้นไม่สามารถดูดซึมไปส่วนอื่นๆ ของร่างกายและตกค้างในกระแสเลือด

3.ปัญหาเกี่ยวกับเข่าเนื่องจากกระดูกของแต่ละคนไม่เท่ากัน เมื่อน้ำหนักเพิ่มขึ้นทำให้กระดูกและข้อต่อต่างๆ ต้องทำการรับน้ำหนักเพิ่มซึ่งเกินความสามารถ ทำให้เกิดการปวดบ่อยครั้งหรือเดินได้ไม่สะดวก

กินแต่พอดีงดกินจุกจิกเพียงเท่านี้ท่านก็จะไม่เป็นโรคอ้วนแล้วง่ายๆ ทำได้ทุกมื้อ