แบบไหนเรียกสุขภาพดี

สิ่งที่เรียกว่าสุขภาพนั้นบางคนอาจจะคิดว่าไม่เจ็บป่วยร่างกายแข็งแรงดีก็พอแล้ว ซึ่งความเป็นจริงแล้วสุขภาพที่ดีมีมากกว่านั้น สุขภาพประกอบด้วยความปกติของร่างกายได้แก่ผู้ที่ไม่ป่วยเป็นโรค ร่างกายสมบูรณ์ครบทุกประการ  จิตใจเช่นสภาวะทางอารมณ์หรือสภาวะทางจิตที่ปกติ รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่ดีก็จะทำให้สุขภาพดีขึ้นไปด้วยเช่นกัน

เลือกทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและออกกำลังกาย ตามไปด้วย จะได้สุขภาพที่ดี

food-image

การทานอาหารมีประโยชน์จะมีผลดีต่อสุขภาพของคุณมาก เพราะที่กินเข้าไปสู่ร่างกายของคุณจะได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่และยังได้รับอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษอีกด้วย โดยเห็นได้ว่าสารอาหารพวกนี้จะเป็นผลดีต่อของคุณอย่างมาก ซึ่งถ้าคุณได้ออกกำลังกายควบคู่ไปด้วย คุณก็จะได้แข็งแรงไร้โรคภัยต่างๆ นำไปสู่โรคร้ายๆมาจากสุขภาพอ่อนแอ