Month: August 2018

วิธีเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพ

Useful-foods

ในปัจจุบันมีโรคภัยต่างๆ เกิดขึ้นมากมายแฝงมาพร้อมอาหารที่เราเลือกบริโภค แม้อาจมีหลายปัจจัยในการเกิดภาวะความเสี่ยงการเป็นโรคต่างๆ แต่สิ่งที่สำคัญที่เราสามารถกำหนดและป้องกันได้ง่ายที่สุดคือการเลือกรับประทาน อาหาร ถือว่ามีความสำคัญสำหรับสุขภาพเราอย่างมาก ไม่แปลกที่ปัจจุบันจะมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย สะดวกซื้อ หาทานง่าย